Evaluatorul estimeaza valoarea proprietatilor imobiliare cu ajutorul unor proceduri specifice care reflecta cele trei abordari distincte de analiza a datelor: prin piata, prin venit si prin cost. In toate estimarile valorii proprietatii imobiliare se utilizeaza una sau mai multe metode de evaluare iar aplicarea acestora depinde de tipul de proprietate, de scopul evaluarii si de calitatea si cantitatea informatiilor disponibile pentru analiza. Procesul de evaluare constituie o procedura sistematica utilizata pentru a raspunde intrebarii clientului privind valoarea unei proprietati imobiliare. Acest proces de evaluare este atat un model cat si o oglinda a activitatii de evaluare, in felul acesta el reflecta multe opinii, tehnici si metode referitoare la modul de abordare a notiunii de valoare.

IEFTIN


Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania a luat fiinţă acum 20 ani, iar în anul 2011 s-a constituit intr-o noua forma, în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.99/2013, ca organizaţie profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, membrii evaluatori fiind autorizati in baza actului normativ mai sus mentionat. Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi.

Din data de 1 iulie 2015 au intrat în vigoare a noile Standarde de evaluare ANEVAR. Aceste standarde sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Hotărârea Conferinţei naţionale nr. 2/2015 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 208/30.03.2015 şi au intrat în vigoare la data de 1 iulie 2015, respectiv la datele prevăzute în fiecare standard. Noile Standarde de Evaluare au un continut mult mai adecvat. fiind mai clare si mai utile in activitatea fiecarui evaluator autorizat. Cu ajutorul lor un evaluator autorizat poate evita posibile interpretari multiple ale rezultatului evaluarii. Astfel, noile standarde reprezinta o imbunatatire a suportului activitatii oricarui evaluator autorizat.
Conform Standardelor de Evaluare editate de ANEVAR se foloseste o gama variata de tipuri de valoare pentru diferite scopuri si pentru diferite tipuri de proprietate
valoare de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere. Valoarea de piaţă este preţul cel mai probabil care se poate obţine în mod rezonabil pe piaţă, la data evaluării, în conformitate cu definiţia valorii de piaţă. Acesta este cel mai bun preţ obtenabil în mod rezonabil de către vânzător şi cel mai avantajos preţ obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preţ estimat, majorat sau micşorat de clauze sau de situaţii speciale, cum ar fi o finanţare atipică, operaţiuni de vânzare şi de lease-back, contraprestaţii sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum şi orice element al valorii speciale
valoare justa reprezinta estimarea preţului care ar fi convenit, în mod rezonabil, între două părţi specifice, pentru schimbul unui activ. Deşi s-ar putea ca părţile să fie independente între ele şi negocierea să fie nepărtinitoare, nu este necesar ca activul să fie expus pe piaţă, iar preţul convenit poate fi unul care reflectă mai degrabă avantajele sau dezavantajele specifice ale proprietăţii pentru părţile implicate decât cele de pe piaţă, în ansamblul ei
valoare de impozitare
valoare de utilizare
valoare reziduala
valoare de lichidare
valoare de asigurare
valoare recuperabila
Valoarea este creata de patru factori economici interdependenti: utilitatea, raritatea, dorinta si puterea efectiva de cumparare.
Cei patru factori interactioneaza pe piata pentru a influenta raportul dintre cerere si oferta.
Pentru ca o proprietate imobiliara sa aiba valoare trebuie sa existe toti cei patru factori ai valorii.
Toate aceste evaluari se realizeaza conform unor scopuri cum ar fi :
evaluare imobil pentru raportare financiara
evaluare imobil pentru impozitare
evaluare imobil pentru garantare credite
evaluare imobil pentru majorare de capital prin aport in natura
evaluare imobil pentru expropriere in interes public pentru despagubire
evaluare imobil pentru tranzactionare proprietati
evaluare imobil pentru lichidare evaluare imobil pentru asigurare-reasigurare


Evaluare ANEVAR IEFTIN