PENTRU INTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU PROPIETATI IMOBILIARE

Acte de proprietate (contract de vanzare - cumparare, titlul de proprietate, certificat de mostenire, act de donatie etc.)
Planuri cadastrale   - plan incadrare in zona sc. 1/2000;
                                    - plan de situatie sc. 1/500
                                    - plan amplasament si delimitare a corpului de   proprietate sc. 1/200 – 1/5000
                                    - fisa corpului de proprietate
                                    - extras de carte funciara pentru informare
In plus pentru case, vile, spatii comerciale, constructii industriale, agrozootehnice, constructii speciale
                      - planuri (relevee ) subsol, demisol, parter, etaj curent, acoperis, invelitoare etc. sc. 1/50 (in functie de regimul de inaltime si categoria constructiei)
                      - sectiuni sc. 1/50
                      - fatade - planuri de arhitectura (vedere principala si posterioara) sc.1/50
                      - memoriu tehnic general
                      - certificat de urbanism
                      - autorizatie de construire
                      - proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
                      - alte acte de identificare a proprietatii      
De regula pentru apartamente sunt suficiente actele de proprietate si cadastrul, acestea cuprind mare parte din documentele de identificare a proprietatii (relevee, planuri de situatie etc.)                   
NOTA
Nu toate documentele solicitate sunt obligatorii, unele se pot reconstitui de evaluator daca acestea s-au pierdut (planuri, sectiuni etc.)

EVALUATOR AUTORIZAT ING. TIMNEA MARIAN